วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หลักเกณฑ์ในการเลือกธุรกิจลำดับ 1. ดูบริษัท

          1.1 บริษัทต้องมีการจดทะเบียนถูกต้อง มีใบอนุญาตจากทาง สคบ.อย่างชัดเจน ถ้ายังไม่มีโชว์ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่มีคำว่ากำลังขอ เดี๋ยวก็ได้

          1.2 ทุนจดทะเบียนของบริษัทต้องสูง การันตีความมั่นคงของธุรกิจ ไม่ใช่เอาแบบใครก็เปิดได้

          1.3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลหรือไม่ เปิดบริษัทโดยหวังผลกำไรทันทีหรือไม่ มีการบีบเอายอดจากผู้นำหรือไม่

          1.4 บริษัทมีทุนหมุนเวียนในระบบดีมั๊ย ต้องไม่มีหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจ

          1.5 บริษัทต้องมีระบบการสนับสนุนการขยายธุรกิจที่ดี มีหลักสูตรอบรมการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          1.6 บริษัทต้องมีการเพิกเฉยต่อระบบการปั่นเงินในธุรกิจหรือไม่ ถ้าพบว่าแกล้งเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ให้รีบถอยออกมาดีกว่า

          1.7 บริษัทมีความเข้มงวดกับกฎจรรยาบรรณหรือไม่ เช่น การขายตัดราคา การแย่งสายงาน

ลำดับ 2. ดูสินค้า

          2.1 มีการขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย.)

          2.2 มีความโดเด่นเหนือคู่แข่ง

          2.3 เป็นของแท้ ไม่ลอกเลียนแบบจากของที่อื่น มีที่มาที่ไปชัดเจน

          2.4 ควรมีลิขสิทธิจากบริษัทผลิต ป้องกันการสร้างคู่แข่งทางการตลาด

          2.5 สินค้านั้นมีการรับประกันความพอใจในการคืน

ลำดับ 3. ดูแผนการตลาด

          3.1 ต้องไม่มีการปั่นเงิน บังคับเปิดโค้ตซื้อสินค้าตอนเริ่มสมาชิก

          3.2 มีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง โดยปราศจากจุดด้อย

          3.3 ต้องไม่จ่ายแบบ OVER PAY

          3.4 ต้องไม่มีการหมกเม็ดผลประโยชน์

          3.5 ต้องสามารถให้ผลตอบแทนเป้นมรดกที่แท้จริง

ลำดับ 4. ดูทีมงานอัพไลน์

          4.1 ต้องไม่มีการชักจูงเข้าสู่ระบบการปั่นเงิน ซื้อสินค้าตอนเริ่มสมาชิก

          4.2 ต้องไม่มีการแนะนำระบบการทำงานที่ผิด เช่น อัพไลน์แนะนำให้ซื้อขึ้นตำแหน่งสูงๆ หรือเปิดโค้ทซื้อสินค้าเกินความจำเป็น

          4.3 ต้องไม่มีการแนะนำให้ทำธุรกิจอื่นควบคู่ จนทำให้ทีมงานเกิดความไขว้เขว

          4.4 มีเป้าหมายการสร้างทีมที่ชัดเจน ไม่กล่าวโจมตีบริษัทเพื่อต้องการเปลี่ยนค่ายย้ายหนี

          4.5 ไม่มีการโกงยอดจำหน่าย หรือชักจูงให้ไปสมัครใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น