วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?          ธุรกิจเครือข่าย MLM ย่อมาจากคำว่า Muti-level Marketing ซึ่งอาจใช้เรียกเป็นภาษาไทยว่าธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น หรือธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารในที่นี้ขอใช้คำว่า ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจเครือข่าย เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถได้เป็นเจ้า ของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับการทำ ธุรกิจทั่วๆไป เพียงเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับตนเป็น การโฆษณาแบบปากต่อปาก เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตามคำบอกเล่าจากผู้แนะนำ ก็จะทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการโฆษณาและพ่อค้าคนกลาง เหมือนกับการตลาดแบบเดิม ที่การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคจะต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับกำไรถึง 60% จากการจัดส่งสินค้ามาสู่ผู้บริโภค
          เมื่อเกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดงบประมาณที่เป็นค่าโฆษณาได้มาก ซึ่งบริษัทจะนำงบค่าโฆษณาที่ประหยัดได้ไปใช้ทำการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอีก ส่วนผลกำไร 60% ของพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดออกมานั้น บริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วทำการบอกต่อกับ ผู้อื่นเป็นลำดับชั้นตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการตลาดแบบเครือข่ายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได้มากถึง 60% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากระบบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคแบบใหม่ นอกเหนือจากการที่จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวในระบบ ธุรกิจแบบเดิม
          โดยการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภค ที่ใช้วิธีการแนะนำบอกต่อนี้จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าการตลาดแบบทั่วๆไป คือ ความสามารถในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้แบบไม่จำกัด จำนวน โดยอาศัยเพียงการแนะนำผลิตภัณฑ์จากคน 1 คนแนะนำให้กับคน 2 – 3 คนและแต่ละคนของ 2 – 3 คนบอกต่อกับคน 2 – 3 คนต่อๆไป ก็จะเกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภค ในลักษณะพหุคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
          ลองนึกภาพดูว่า... หากท่านแนะนำธุรกิจให้กับสมชายที่กรุงเทพฯ และสมชายแนะนำสมศรีที่เชียงใหม่ แล้วสมศรีแนะนำสมนึกที่ขอนแก่น ต่อมาสมนึกแนะนำสมชาติที่สงขลาเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายโดยการแนะนำบุคคลเพียงคนเดียวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย ท่านกำลังสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้เกิดนักธุรกิจอิสระทำงานให้กับท่านใน ทางอ้อมทั่วประเทศไทย!โดยที่การทำงานของบุคคลเหล่านี้แต่ละคนกำลังกำหนดค่า ตอบแทนให้กับท่านเองเป็นรายวัน รายเดือน นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ เรื่องประสิทธิภาพของธุรกิจเครือข่ายท่านคิดว่าท่านสามารถแนะนำคนสักคน เข้าร่วมธุรกิจกับท่านในแต่ละเดือนได้มั้ย หากท่านสามารถทำได้ ท่านก็สามารถเป็นบุคคลที่จะประสบความสำเร็จ และมีรายได้ที่คาดไม่ถึงในธุรกิจเครือข่ายนี่คือสาเหตุที่ทำไมธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น