วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กระบวนการสู่ความสำเร็จ1.ความปรารถนาหรือความใฝ่ฝัน
          คำถามที่ว่า “ ทำไม บางคนประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนประสบความล้มเหลว” ยังเป็นสิ่งลึกลับสำหรับชีวิตมนุษย์อยู่ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็พบว่าบุคคลทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบัติที่คล้ายกันอยู่หลายประการด้วยกัน เนื่องจากเรากำลังพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลกลุ่มหลัง จึงไม่ควรจะใส่ใจต่อพฤติกรรมของเขา ขอให้เรามาพุ่งความสนใจไปยังกลุ่มผู้ที่ประสบความสำเร็จแทนจะดีกว่า
          มีคุณสมบัติสำคัญหลายๆประการที่มีอยู่ในผู้ที่ประสบความสำเร็จ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักฝัน ( Dreamer ) ความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอุทิศต่อความฝันอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ความฝันเป็นภาพของอนาคต ผู้ที่ประสบความสำเร็จมีฝันที่เป็นไปได้ และเขาจะพยายามบังคับเป้าหมายให้เด่นชัด เพื่อให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ อย่าให้คนอื่นขโมยความฝันของคุณไป

2. เป้าหมาย
          การฝันกลางวันหรือการฝันลมๆแล้งๆ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนปรารถนาจะได้สิ่งที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ปรารถนาจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ความฝันของเราจะค่อยๆ แจ่มชัดขึ้นและตกผลึกเมื่อความฝันของเราแกร่งกล้าขึ้น ดังนั้นความปรารถนาคือแรงกระตุ้น เป็นรากฐานที่สำคัญต่อเป้าหมายทั้งปวง ความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงความฝันที่เลือนลางให้เป็นเป้าหมายที่แจ่มชัดขึ้น มันจะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ ก่อนอื่นความปรารถนาของคุณจะทำให้คุณมีความฝันขึ้น ในขณะที่คุณฝัน ภาพชีวิตที่คุณต้องการจะพัฒนาชัดขึ้นในสมองหรือความคิดของคุณ ภาพของความคิดนี้จะกลายเป็นเป้าหมายของคุณในที่สุด


3. การวางแผน
          สองขั้นตอนข้างต้นนั้นคือความฝันและเป้าหมาย เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นต่อความสำเร็จในขั้นที่ 3 นั่นคือการวางแผน การวางแผนคือขั้นตอนที่สำคัญต่อความสำเร็จ และเป้าหมายจะมาก่อนการวางแผนเสมอ มีคำกล่าวว่า “ คุณไม่สามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้ ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหน ”
ถ้าคุณเพียงแต่ฝัน แต่ไม่มีแผนงานที่แน่ชัด มันก็เป็นเพียงความหวังหรือความปรารถนาลมๆแล้งๆ คนที่ล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเขาวางแผนเพื่อที่จะล้มเหลว แต่แท้จริงแล้วเขาล้มเหลวเพราะไม่วางแผนต่างหาก คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรบ้างพร้อมกำหนดตารางเวลาทุกขั้นตอน

4. การกระทำ
          แม้จะมีความฝัน เป้าหมายและแผนงานแล้วก็ตาม มันจะไม่สัมฤทธิ์ผลหากขาดขั้นที่ 4 แห่งความสำเร็จ นั่นก็คือ การกระทำ มีคำจำกัดความง่ายๆ ของคำว่า “การ ผัดวันประกันพรุ่ง คือการล้มเหลวแบบผ่อนส่ง ” คุณจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า “ คุณจริงจังมากพอจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง จนส่งผลให้เกิดการกระทำหรือไม่ ”
          “ วันที่ล่าช้าต่อพันธสัญญาในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใดๆก็ตาม หมายถึงการสูญเสียในแต่ละวันๆ ในความฝันของคุณ” นี่คือคำกล่าวของ ชัค รีพส์ ในหนังสือของเขา

5.ความเชื่อ
          ความเชื่อนั้นจะเกิดขึ้นก่อนการกระทำ และจะต้องมีอยู่ควบคู่ไปกับการกระทำเสมอ เหตุที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ตอนท้ายของเรื่องไม่ได้หมายความว่ามันมีความสำคัญน้อยที่สุด แต่เพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุด มีคำกล่าวว่า “ สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของคุณ ก็คือความเชื่อว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ ” ในสี่ขั้นตอนข้างต้นเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่ความเชื่อเป็นเรื่องของอารมณ์และไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจได้
          เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษยชาติว่า คนเรานั้นมักจะติดแน่นอยู่กับความเชื่อต่างๆที่เขาสามารถมั่นใจหรือสามารถอธิบายได้ เราจะรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยถ้าเราอธิบายสิ่งต่างๆได้หรือคาดคะเนได้ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไร จะไม่ชอบเลยถ้าเหตุการณ์เป็นไปในทางตรงข้าม เราทั้งหลายทราบดีว่า ลึกๆอยู่ข้างใน ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งใดได้ เราก็จะขาดความเชื่อ ไม่กระตือรือร้นหรือทำงานหนักพอ บ่อยครั้งที่เราอาจเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของตัวเราเอง


จงเชื่อว่า ธุรกิจของเราเป็นไปได้ และคุณสามารถทำได้ จงมีความเชื่อในสิ่งนี้ และเชื่อในระบบของเรา แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

           ทีมงานเราจะเป็นที่ปรึกษา นำพาคุณเข้าสู่ระบบแห่งความสำเร็จและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณ จนกว่าคุณจะสำเร็จ...เท่าคุณที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น