วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การสร้างผู้นำใต้องค์กร          นักธุรกิจ ที่เริ่มจะลงมือทำงาน หรือกำลังสร้างทีมงานในช่วงปีแรกๆ มักจะต้องพบปัญหาว่าผู้สมัคร หรือดาวน์ไลน์ที่ชวนมาด้วยความมุ่งมั่นนั้น ไม่ทำงาน ไม่ชวนคน ไม่มาประชุมเรียนรู้ จนบางครั้งถึงกับตั้งคำถามถามตัวองว่า ทำไมทั้งทีมมีเราทำงานเป็นบ้าเป็นหลังอยู่คนเดียว


          ถ้าทีมงานดาวน์ไลน์ บ้าทำงานอย่างเรา ..เรา คงต้องประสบความสำเร็จแน่นอน เมื่อเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นนานๆ ประกอบกับโบนัสหรือผลตอบแทนยังไม่สูง ความกระตือรือร้นก็ค่อยๆ ลดลง ความท้อแท้ก็จะเข้ามาแทนที่ ในที่สุดก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำธุรกิจนี้ไป

          หลาย ท่านคิดว่า การได้ใบสมัครมานั้น คือการทำงานสำเร็จแล้ว ใช่แล้ว.............สำเร็จในแง่ที่ว่าเขาสนใจทำธุรกิจที่เรานำไปเสนอ ซึ่งเป็นเพียงบันไดก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นในการสร้างผู้นำเท่านั้น ถ้าหากท่านอยากมีผู้นำที่ทำงานเป็นเฉกเช่นเดียวกับผู้ประสบความสำเร็จอื่นๆ ภายใต้องค์กรของท่าน ท่านจะต้องติดตามและพัฒนากลุ่มคนภายใต้องค์กรอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ต่อ....เนื่อง...และต่อเนื่อง จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จ ตรงนี้ละคือเนื้องานสำคัญที่ทำให้บริษัทยอมจ่ายโบนัสสูงๆ ให้ท่าน..

          สรุปแล้วงานขายตรงในระบบ MLM การขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งคือ การสร้างคน เพื่อให้คนสร้างงาน ถ้าท่านจับทิศทางนี้ได้ เริ่มเรียนรู้วิธีการสร้างคนไปด้วย ความชำนาญจะค่อยๆ เกิดขึ้นจากการลงมือทำงาน และ เรียนรู้ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จจะหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ให้ย่อท้อ กลางคัน ความสำเร็จก็จะเป็นของท่านอย่างปฏิเสธไม่ได้ ประหนึ่งว่า ท่านควบคุมโชคชะตาได้เลย

การสร้างคนให้เป็นผู้นำภายใต้องค์กร
         การทำธุรกิจขายตรงระบบ MLM หน้าที่ ของเราไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ชวนคน มาสมัครเป็นผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น หน้าที่ที่สำคัญคือ ติดตามพัฒนาให้ผู้จัดจำหน่ายรายใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการทำงาน ความรู้ในงาน

          ทัศนคติ ที่ดี สร้างความสามารถในการแนะนำ สินค้า และการหาสปอนเซอร์ด้วย โดยใช้วิธีง่ายๆ คือ หาผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานจากการประชุมแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจ หรือสมาชิกรายใหม่ ถึงแม้ว่าเขาจะสมัครเล่นๆ หรือสมัครเพราะความเกรงใจก็ตาม แต่ถ้าเขาไม่สะดวกในการมาประชุม ท่านก็อาจต้องนัดหมายวัน เวลา ไปให้ความรู้พื้นฐานกับเขา ซึ่งท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งอุปกรณ์สินค้าต่างๆเป็นตัวอย่าง และข้อมูลความรู้ที่ท่านฝึกฝนแล้ว จะไม่เป็นการเสียโอกาสถ้าจะแนะนำให้เขาชักชวนคนอื่นๆ มาร่วมฟังด้วย โดยวิธีนี้ก็จะได้กลุ่มสมาชิกรายใหม่เพิ่มขึ้นในองค์กรของท่าน

        อย่าลืมว่า การได้ใบสมัครเปรียบเสมือนการหยอดเมล็ดพืชลงดิน การให้ความรู้เปรียบเหมือนการลดน้ำต้นไม้ ต้นไม้จะเติบโตได้ต้องรดน้ำสม่ำเสมอ

การเลือกผู้จัดจำหน่ายรายใหม่มาสร้างเป็นผู้นำ
          เรา ควรให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในด้านบริษัท, แผนการตลาด และสินค้า กับผู้สนใจรายใหม่ที่สมัครเข้ามา และคอยติดตามภายใน 100 วันแรก จะเริ่มแบ่งประเภทของผู้จำหน่ายตรงรายใหม่ได้ดังนี้ คือ

1. ประเภทต้องการเป็นผู้นำ มีการสร้างทีมงาน มั่นใจธุรกิจ

2. ประเภทต้องการทำเป็นอาชีพ ยังไม่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ

3. ประเภททำเป็นรายได้เสริม ยังไม่คิดใหญ่

4. ประเภทซื้อสินค้าไว้ใช้เอง ไม่ขาย หรือสปอนเซอร์

          ผู้จำหน่ายตรงที่จะให้ความสำคัญนำมาพัฒนา เพื่อสร้างเป็นผู้นำภายใต้องค์กร คือ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

          ส่วนประเภทที่ 3 และ 4 ถ้าได้ข้อมูลจากผู้นำดีๆ ในอนาคตเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป หรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็อาจจะเปลี่ยนใจทำธุรกิจขายตรงให้เป็นผู้นำเลยก็ได้ อย่าทิ้งทีเดียว แต่ให้ความสำคัญในระดับหลังๆ

          ข้อควรระวัง ก็คือ ผู้จัดจำหน่ายซึ่งยังขาดประสบการณ์มักจะให้ความสำคัญกับทีมงานในชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นคนที่สปอนเซอร์มาเองเท่านั้น โอกาสที่จะพบผู้จัดจำหน่ายประเภทที่ 1 ที่ต้องการเป็นผู้นำจะน้อยลงไป ข้อแนะนำคือ เราคอยติดตามสังเกต ชั้นที่ 2-3-4-5 ด้วย บางครั้งผู้นำหรือคนที่มีคุณสมบัติดีๆ อาจจะอยู่ลึกกว่าชั้นที่ 5 ก็ได้ แต่ถ้าเราติดตามไปเรื่อยๆ จะพบผู้นำประเภทที่ 1 แน่นอน ช้าหรือเร็วก็ไม่มีปัญหา ขอให้มีผู้นำในแต่ละสายงาน สายละ 3-4 คนก็เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจเราเติบโต จนประสบความสำเร็จได้ ความสำเร็จต้องรู้จักการรอคอยด้วย เมื่อพบคนประเภทที่ 1 แล้วก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาให้เติบโต โดยมีหลักการพัฒนาดังจะกล่าวต่อไป อย่าลืมว่า ผู้นำในองค์กร เกิดจากการสร้าง ไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติ การติดตาม และพัฒนา

          เมื่อพบผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในประเภทที่ 1 คือมีความต้องการเป็นผู้นำ ต้องการสร้างทีมงาน มีความกระตือรือร้นดี หากเรายังไม่รู้จัก หรือเพิ่งรู้จัก ต้องรีบสร้างความใกล้ชิด สร้างมนุษย์สัมพันธ์ และอย่าลืมขอเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกันภายหลัง

การพัฒนาทำได้โดย
          1. แนะนำให้รู้จักผู้นำดีๆ ในระดับสูงๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่รู้สึกว่าไม่ได้ทำงานคนเดียวหรือเกิดความว้าเหว่
          2. เพิ่ม พูนความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจระบบเครือข่าย, บริษัท, ผลิตภัณฑ์, ระบบการ จัดการ, การตรวจสอบยอดจำหน่าย, การรับผลตอบแทนหรือโบนัส
          3. บอกปัญหาที่อาจจะเกิด และวิธีแก้ไข ก่อนที่ปัญหาจะเกิด
          4. พาเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมเรียนรู้ทุกๆ เวลาที่มีโอกาสอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเรียนรู้ที่ได้ยิน ได้เห็น และได้สัมผัสบรรยากาศ
          5. ฝึกฝนให้เป็นผู้สอนงาน หรือถ่ายทอดงานได้ และคอยให้กำลังใจ
          6. วางเป้าหมายการทำงานให้ความก้าวหน้าสัมพันธ์กับเวลาที่เหมาะสม และคอยติดตามผล
          7. คอยติดตามผลตอบแทนหรือโบนัสของผู้นำที่เราต้องการพัฒนา อย่าให้โบนัสตกเด็ดขาด เพราะจะทำให้ความกระตือรือร้นลดลงและหากเกิดโบนัสตกลงในเดือนใดต้องรีบช่วยกันวิเคราะห์ และแก้ไขทันที ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
          8. ในขณะที่พัฒนาสมาชิกใต้สายงานขึ้นเป็นผู้นำ ต้องคอยสังเกต วิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าเป็นผู้นำที่ดีของเขาหรือไม่ อย่าลืมว่า เขาก็อยากได้ผู้นำที่ดีด้วยเช่นกัน
          9. ให้เขารู้เหมือนเรา เห็นเหมือนเรา เข้าใจเหมือนเรา เขาก็จะทำเหมือนเรา

       จะเห็นได้ว่าการติดตาม การพัฒนา การสร้างคนขึ้นมาเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย ในเมื่อมีคนเคยทำมาได้แล้วในอดีต พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในวันนี้ มีชีวิตที่มีอิสระทางการเงินและเวลา เป็นต้นเป็นแบบอย่างที่ดีจงเดินหน้าต่อ พัฒนาวิธีการทำงานต่อไป ความสำเร็จในอาชีพธุรกิจก็จะอยู่ ในมือท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น