วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การลดน้ำหนัก

          ารลดน้ำหนักในสมัยก่อน โดยการใช้ ยาลดความอ้วน (Antiobesity Drugs) นั้นถือเป็นการลดน้ำหนักที่มีอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของเราอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง อย่างเช่นการเกิดภาวะเครียด การเกิดอาการประสาทหลอน หรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ฯลฯ แล้วนั้น ยังส่งผลที่เรามักเรียกกันว่า Yo Yo Effect หรือการกลับมาอ้วนใหม่ได้อย่างรุนแรง ดังนั้นการเลือกใช้ยาสำหรับการลดน้ำหนักจึงไม่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน

          หลังจากที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้พยายามหาหนทางในการลดน้ำหนักหรือ ปรับปรุงทรวดทรงของเราให้ดีขึ้นอย่างปลอดภัย เพื่อนำมาใช้แทนการใช้ยาที่มีอันตรายและไม่ได้ผลดังกล่าวนั้นในที่สุดก็พบ ว่าในความเป็นจริงแล้ว เรื่องของการลดน้ำหนักหรือการปรับ ปรุงทรวดทรงนั้นหากเรามีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ เราอ้วนหรือทำให้ทรวดทรงของเราเปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ อย่างปลอดภัย และได้ผล และพบว่าคำตอบที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการลดน้ำหนักหรือ การปรับปรุงทรวดทรงก็คือการปรับปรุงการรับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรา พร้อมๆ กับ การนำเอาสารอาหารที่เกินความต้องการของร่างกายออกไปเผาผลาญเป็นพลังงาน นั่นเอง
           วามอ้วน หรือทรวดทรงไม่สมสัดส่วนนั้น ในทางวิทยาศาสตร์เราพบว่า ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักมาจากสารอาหารสำคัญ 2 กลุ่มคือ สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)ซึ่งได้แก่ แป้ง ข้าว ขนมปัง น้ำตาล ฯลฯและ สารอาหารในกลุ่มไขมัน (Fats) ซึ่งได้แก่ น้ำมันจากสัตว์ น้ำมันจากพืช เนย ฯลฯที่เมื่อร่างกายของเราได้รับ สารอาหารเหล่านี้มากเกินความต้องการก็จะเกิดการสะสมในรูปของไมันสะสมตามส่วน ต่างๆ ของร่างกายและไขมันสะสมเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงอย่างเดียวคือ เป็นแหล่งพลังงาน หากร่างกายไม่มีการใช้แหล่งพลังงานสำรองสะสมนั้นออกไปเสีย แต่ยังกลับได้รับสารอาหารดังกล่าว เกินความต้องการของร่างกายมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัว และทรวดทรงได้อย่าง รวดเร็วและมากขึ้น ดังนั้นโดยสรุปแล้ว ช่องทางของการเกิดภาวะความอ้วนหรือความไม่สมสัดส่วนของรูปร่างนั้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ

          1. การได้รับสารอาหาร ที่ก่อให้เกิดไขมันใหม่เข้าสู่ร่างกายได้แก่คาร์โบไฮเดรดและไขมันมากเกิน ความต้องการของร่างกาย
          2. การที่ร่างกายไม่มีการนำไขมันสะสมเก่าไปเผาผลาญเป็นพลังงาน หรือมีแต่นำไปใช้แต่เพียงเล็กน้อย

           ดังนั้นวิธีการในการลดน้ำหนักก็ คือ การแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักๆ ดังกล่าวทั้ง 2 อย่าง ซึ่งก็คือ การจำกัดการรับสารอาหารที่เป็นปัญหาเข้าสู่ร่างกายและ การสลาย หรือนำเอาไขมันสะสมไปเผา ผลาญเป็นพลังงาน ซึ่งพบว่าขบวนการดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอนแต่ปรากฎว่าทั้ง 2 ขั้นตอน ยังจะต้องประกอบด้วย การเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายที่สลับซับซ้อน หลายขบวนการและล้วนเป็นขบวนการทางชีวเคมีที่จะต้องใช้สารสำคัญต่างๆ เข้ามาช่วยอย่างมากมายและสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแล้ว พบว่า สามารถช่วยให้เกิดขบวนการดังกล่าวทั้ง 2 ขั้นตอนได้ดีขึ้น และไม่มีอันตรายต่อร่างกาย ก็คือการใช้สารอาหารสำคัญที่ได้จากธรรมชาติ หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary Food Supplements)ที่ให้สารสำคัญหลายๆ ชนิดร่วมกันเพื่อที่สารสำคัญเหล่านั้น จะได้ทำงานในส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกขบวนการย่อยๆ ทางชีวเคมี ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด โดยร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันสะสม และการพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

          ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สำหรับการควบคุมน้ำหนักหรือปรับปรุงทรวดทรงที่เหมาะสมที่สุดก็ควรที่จะได้รับสารอาหารจากธรรมชาติดังกล่าวหลายชนิดร่วมกันพร้อมกับการจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกาย ให้เป็นโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พร้อมกับรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารจำพวกไขมันและคาร์โบไฮเดรตน้อยลง

แหล่งที่มา: bodyhealthcareไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น