วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

4 วิชาพื้นฐานสู่ความสำเร็จ


1.ความรอบรู้เรื่องผลิตภัณฑ์
          ในเรื่องของสินค้านอกจากต้องเรียนรู้เรื่องทฤษฎีแล้ว ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติได้ด้วยคือสามารถสาธิตถึงวิธีใช้,วิธี กินหรือวิธีอื่นๆที่สินค้าแต่ละชิ้นได้กำหนดไว้นอกจากนี้เราจะขายสินค้าอะไร จำเป็นที่จะต้องใช้สินค้านั้นด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้น เป็นอย่างไร,มีประสิทธิภาพอย่างไร สามารถอธิบายได้อย่างมั่นใจ เป็นต้น
          การเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ควรเรียนรู้จากอัฟไลน์ จากห้องประชุม จากเอกสารคู่มือ เทปวิดีโอ จากผู้ที่มีความรู้จริง เป็นต้น เรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และเห็นได้อย่างชัดเจน

2.ช่ำชองเรื่องแผนการตลาด
          เรื่องของแผนการตลาดต้องเรียนรู้ให้ลึก พร้อมอธิบายได้อย่างชัดเจนถูกต้อง แผนการตลาดถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เป็นหัวใจของธุรกิจเครือข่าย เมื่อทุกคนทำได้ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ สามารถจะมีรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และมีอิสระเป็นมรดก ตกทอดได้ การเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดต้องมีการฝึกซ้อมบ่อย ๆ เรียนรู้จนเกิดความชำนาญ ให้ทุกคนเรียนรู้ถึงผลประโยชน์ ที่จะได้รับว่าจะมีรายได้จากการขยายตัวของเครือข่ายตามแผนการตลาดอย่างไรใน การพูดถึงเรื่องแผนการตลาดควร พูดให้ตื่นเต้น กระตือรือร้น เร้าใจไม่หมกเม็ด มีความมั่นใจพูดถูกต้องชัดเจนและที่สำคัญต้องมีความจริงใจในการพูด

3.พูดถึงความสวยงามของธุรกิจ

          พูดถึงความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย คือพูดว่าเป็นธุรกิจอิสระ เมื่อทำนานๆไป สามารถมีรายได้ต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบใคร เป็นธุรกิจที่ตอบสนองให้กับคนทุกระดับชั้น โดยไร้ขีดจำกัด เป็นธุรกิจเมื่อประสบความสำเร็จ แล้วมีแต่ชื่อเสียงเกียติยศ และเงินทองเป็นธุรกิจที่เป็นนายของตัวเองและเป็นธุรกิจที่มอบให้กับทุกคนได้ เป็นธุรกิจ ที่ใช้เงินทุนน้อย ไม่เสี่ยงในการลงทุน เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง เป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ เป็นธุรกิจที่เปลี่ยน แปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ เป็นธุรกิจที่พัฒนาบุคลิกภาพ เป็นธุรกิจที่มีความสุขได้ท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดน เป็นธุรกิจมีมิตรภาพสัมพันธ์กันได้ทั่วโลก และที่สำคัญธุรกิจนี้ถูกต้องตามกฎหมาย


4.ตอบข้อโต้แย้ง
          ธุรกิจทุกอย่างย่อมพบปัญหามากมายร้อยแปดทั้งนั้น ในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกัน ปัญหาต่างๆเหล่านี้หากไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหา และตอบปัญหาไม่ได้ ก็จะทำให้เกิดความท้อถอยและล้มเหลวได้ ซึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องการตอบข้อโต้แย้งให้ได้ ปัญหาที่พบและต้องตอบข้อโต้แย้งให้ได้ ก็มีเช่นสินค้าแพงเกินไป,ฉันทำไม่ได้,มีคนทำมากแล้ว,ไม่มีเวลา,พูดไม่เก่ง,ไม่ชอบงานขาย,แฟนไม่เห็นด้วย,ไม่รู้จักใคร,ยังไม่พร้อม,พ่อแม่ไม่เห็นด้วย,ไม่มีเงินลงทุน,ซึ่งจริงๆแล้ว ปัญหา เหล่านี้เป็นทั้งปัญหาจริงและปัญหาปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ทำ ปัญหาต่างๆเหล่านี้มีวิธีที่จะตอบข้อโต้แย้งอยู่แล้ว สามารถทำให้ทุกคนตอบข้อโต้แย้งได้ เมื่อทุกคนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะขายของได้ และจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจะมีองค์กรที่เข้มแข็งขึ้น และสามารถที่จะมีรายได้อย่างมั่นคง ในอนาคตได้อย่างถาวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น