วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทำอย่างไรให้ทีมงานเติบโต


        สมาชิกใหม่มักจะพบปัญหาขยายทีมงานไม่ค่อยได้ หรือทีมงานขยายงานไม่ได้ ทำให้ธุรกิจเครือข่ายไม่เจริญเติบโต หรืออาจจะถดถอยลงจากเดิมก็ได้ และสุดท้ายก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ
          การสร้างทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ มิใช่เน้นที่จะต้องขายสินค้าเก่ง สินค้าเป็นเพียงองค์ประกอบในการทำธุรกิจเครือข่าย เท่านั้น ยกตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนสนับสนุนเท่านั้น หลักการ หรือ ระบบ คือ เริ่มจากตัวท่าน ขยายสมาชิก (ดังตัวอย่างแบบคร่าวๆ) แผนของธุรกิจเครือข่ายให้นักธุรกิจเริ่มต้นง่ายๆ 2 คน แล้ว 2 คนนั้นขยาย ต่อไปเป็นชั้นๆ จาก 2 เป็น 4 เป็น 16 เป็น 256 เป็น 512 รหัส ในอนาคตถ้าท่านขยายประมาณสัก 10 คน แล้ว 10 คนนั้นขยาย ต่อไปเป็นชั้นๆ จาก 10 เป็น 100 เป็น 1,000 เป็น 10,000 เป็น 100,000 รหัสในอนาคตต่อไป

ตัวอย่าง
          ชั้นที่ 1    10            คน

          ชั้นที่ 2    100          คน

          ชั้นที่ 3    1,000       คน

          ชั้นที่ 4    10,000     คน

          ชั้นที่ 5    100,000   คน

          ปริมาณผู้จัดจำหน่ายใต้สายงาน บางส่วนก็ซื้อสินค้าไปแนะนำจำหน่าย บางส่วนซื้อไปใช้เอง บางส่วนอาจจะไม่ซื้อเลย แต่ ถ้ารวมยอดการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดใต้สายงานก็จะมีการซื้อ สินค้าเป็นจำนวนมากต่อเดือนทีเดียว บริษัทก็จะจ่ายผลตอบแทนให้ท่านที่สร้างลูกค้าให้บริษัทในรูปของโบนัสได้ เนื่องจากบริษัทมิได้มีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาสินค้า หรือ ค่าการตลาดก็สามารถนำเงินจำนวนนั้นมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้จัดจำหน่าย
          ฉะนั้นถ้าท่านไม่สามารถขยายเครือข่าย หรือทีมงาน ได้ดังตัวอย่างประกอบ ท่านก็จะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จระดับสูงๆ ในธุรกิจขายตรงระบบเครือข่ายได้เลย

          ในการชักชวนผู้มุ่งหวังมาร่วมทำธุรกิจเครือข่ายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจเครือข่ายให้ผู้มุ่งหวังทราบรายละเอียดที่ต้องนำเสนอมีอยู่ 3 ส่วนคือ

          1. ความเป็นมาของบริษัท
          2. แผนการตลาด หรือ ระบบการจ่ายผลตอบแทน
          3. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์

          ความสำคัญสูงสุดที่จะทำให้ผู้มุ่งหวัง ตัดสินใจร่วมทำธุรกิจเครือข่าย คือ ส่วนของการนำเสนอแผนการตลาด เพราะจะทำให้ผู้มุ่งหวังมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนี้ และมองเห็นอนาคตที่จะได้รับหากว่าเขาทำสำเร็จตามแผนการตลาด อาจจะบอกได้ว่า แผนการตลาดนั้น เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้คนเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงระบบเครือข่าย ฉะนั้นถ้าท่านอยากสร้างทีมงานชั้นที่ 1 ต่อจากท่านให้สำเร็จ ลองถามตัวเองว่า
          * ท่านนำเสนอแผนการตลาดเป็นหรือยัง
          * ท่านนำเสนอแผนการตลาดได้น่าฟังหรือไม่
          * ผู้มุ่งหวังเข้าใจในสิ่งที่ท่านนำเสนอหรือไม่
          * เมื่อไรจะนำเสนอแผนการตลาดเป็นโดยไม่ต้องพึ่งแม่ทีมหรือการประชุมแนะนำธุรกิจ

          หากท่านสังเกตผู้ประสบความสำเร็จสูงๆ ในบริษัทที่ท่านทำธุรกิจอยู่จะเห็นว่า เขาเหล่านั้นนำเสนอแผนการตลาดเป็นและชำนาญ ส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือทีมที่ล้มเหลวมักจะนำเสนอแผนการตลาดไม่ได้
          หากท่านจะขยายทีมงานชั้นที่ 1 ให้ได้มากๆ ท่านต้องตัดสินใจฝึกฝนนำเสนอแผนการตลาดให้ชำนาญโดยเลียนแบบการนำเสนอแผนการตลาดจากวิทยากร เมื่อมีการประชุมแนะนำธุรกิจ และถึงแม้ว่าท่านจะรู้แผนการตลาดเป็นอย่างดีแต่ถ้าท่านนำเสนอไม่ได้ ก็ชวนคนไม่ได้อยู่ดี
          การฝึกฝนนำเสนอแผนการตลาดให้ได้คล่องแคล่ว จนชำนาญ หมั่นฝึกฝน ลอกเลียนแบบจากวิทยากรหลายๆ ท่าน นำส่วนที่ดีๆ นำคำพูดที่น่าฟัง นำท่วงท่า ลีลา การเน้นเสียงมาผสมจนเป็นรูปแบบของตัวเอง
          สิ่งที่สำคัญ หากท่านนำเสนอแผนการตลาดได้ทุกๆ วัน ไม่ต้องเลือกผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้กับทุกคนถ้ามีจังหวะภายใน 1 เดือน ก็จะเกิดการชำนาญ การขยายทีมงานชั้นที่ 1 ก็จะไม่มีปัญหา
          เมื่อท่านสร้างลูกทีมชั้นที่ 1 ได้ ลูกทีมชั้นที่ 1 ของท่านก็จะมีปัญหาคล้ายๆ กัน คือ ชวนคนไม่ได้ และพยายามให้ท่านไปช่วยชวนคน แม่ทีมส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยชวนคนให้ การไปช่วยลูกทีมชวนคนนั้นไม่ผิด แต่ถ้าท่านสอนลูกทีมชั้นที่ 1 ให้นำเสนอแผนการตลาดเป็นเองจะดีกว่า ถ้าลูกทีมชั้นที่ 1 ทุกคนนำเสนอแผนการตลาดเป็นเองเชื่อได้ว่าการขยายงานไปสู่ชั้นที่ 2 จะง่ายและเร็วทวีคูณ
          การขยายเชิงลึกก็จะง่ายและเป็นระบบ ถ้าทุกๆ ชั้น ใต้สายงานสามารถนำเสนอแผนการตลาดได้เองมิใช่แค่รู้แผนการตลาดได้เอง มิใช่แค่รู้ การนำเสนอแผนการตลาดแล้วเกิดการถ่ายทอดแบบอย่าง หรือ โคลนนิ่ง ลงไปสู่ชั้นที่ 2, 3, 4, 5, 6,.....องค์กรหรือทีมงานของท่านถึงเติบโตได้

ท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจขายตรงระบบเครือข่าย
          ส่วนการจัดประชุมอื่นๆ ในธุรกิจขายตรง เช่น การแชร์ประสบการณ์ การกระตุ้นกำลังใจ การเชื่อมสายสัมพันธ์ในองค์กร การฝึกภาวะผู้นำ ฯลฯ ทุกๆ กิจกรรมนั้นมีประโยชน์ เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทีมงานทั้งสิ้น ก็ควรสนับสนุนให้ทีมงานใต้องค์กรร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
          แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ เป็นส่วนสำคัญมากๆ คือ พยายามสอน หรือ แนะนำ ให้ทีมงานภายใต้สายงานทุกระดับชั้นนำเสนอแผนการตลาดเองให้ได้ ภายใน 60 วันแรกที่สมัครทำธุรกิจ มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถขยายทีมงานในอนาคตได้และล้มเหลวในที่สุด


แม้ความสำเร็จจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน

แต่การตัดสินใจประสบความสำเร็จสามารถทำได้ชั่วพริบตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น