วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การบริหารตนเองสู่ความสำเร็จ


          หากท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ท่านบรรลุสู่จุดหมายที่ท่านต้องการ คือ ตัวของท่านเอง ที่จะดำเนินความคิด และ การทำงาน ไปในทางที่ถูกต้อง ถูกระบบ
          ผู้ที่มีความตั้งใจทำธุรกิจเครือข่าย ต้องคอยประคับประคองตนเองให้ไปตามแนวทางที่จะประสบความสำเร็จ ท่านต้องคอยบังคับใจตนเอง หากท่านสามารถบังคับใจตนเองได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามระบบ และสามารถนำท่านไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
       
การบริหารตนเองก็คือ การบังคับใจตนเอง บังคับความคิดตนเองสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย มีหลักในการปฎิบัติดังนี้

          1. ความคิดต้องมีจุดหมาย ท่านต้องกำหนดจุดหมายว่ามาทำธุรกิจเครือข่าย เพื่ออะไร เช่น เพื่อพ่อแม่ เพื่อครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเพื่อ ฯลฯ แล้วแต่ท่านจะกำหนดกับตนเองไว้อย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายแล้วอย่าล้มเลิกความตั้งคิด ความตั้งใจ กลางคันเท่านั้น และอย่าเปลี่ยนจุดหมายเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านจะไม่มีวันที่จะถึงจุดมุ่งหมาย

          2. ต้องคิดแก้ปัญหา ไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไข ใช่แล้วต้องคิดว่าปัญหาทุกปัญหามีไว้ให้เราแก้ พยายามมองทุกปัญหาที่เกิดเป็นเรื่องเล็กๆ เดี๋ยวก็ผ่านไปได้เอง

          3. ต้องฝึกตนเองให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้งาน การพัฒนาทักษะการทำงาน จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น อย่าขาดการเรียนรู้จากห้องประชุมฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อาจจะเรียกได้ว่า ทำไปเรียนไป

          4. ต้องมีชีวิตชีวา การทำงานนั้นต้องมีชีวิตชีวา ตลอดเวลาทั้งต่อหน้า อัพไลน์ ดาวน์ไลน์ และลูกค้า ห้ามแสดงอาการเฉื่อยแฉะและไม่กระตือรือร้น โดยเด็ดขาดในธุรกิจนี้ เพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทำงานระหว่างคนกับคน ต้องมีชีวิตชีวา ทั้งหน้าตา คำพูด อารมณ์ และการแสดงออกถึงการกระตือรือร้นตลอดเวลา ถึงแม้ใจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจซ่อนอยู่ก็ตาม อย่าแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเด็ดขาด

          5. ต้องมีหน้าที่และรักษาศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรีกับหน้าที่เป็นของคู่กันและเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ให้ดีที่สุด หน้าที่ของท่านในธุรกิจเครือข่าย คือต้องขยายสายงาน ต้องสร้างทีมงานถึงจะก้าวหน้าได้ หน้าที่หลักจริงๆ คือ การแนะนำ เผยแพร่ธุรกิจเครือข่าย ให้คนทั่วไปได้รู้จัก พยามยามทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในธุรกิจเครือข่าย และเปิดใจยอมร่วมทำธุรกิจเครือข่าย ไม่จำเป็นต้องง้อ ไม่ต้องบังคับ จะกลายเป็นขาดศักดิ์ศรีในการทำงานไปในที่สุด สรุปคือ ทำหน้าที่ และรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง


          6. ต้องรู้จักบุญคุณ ไม่ลืมตัว อัพไลน์หลายๆคนมีความรู้สึกว่ามีบุญคุณกับดาวน์ไลน์ของตนเอง เพราะเป็นคนสอนดาวน์ไลน์ มีการแสดงออกโดยการวางตัวอยู่เหนือดาวน์ไลน์ตามจิตใต้สำนึกของตนเอง เป็นความคิดที่ผิดมากๆ หากไม่มีดาวน์ไลน์ภายใต้องค์กร ท่านก็จะไม่มีทางที่จะมีรายได้มากมายในปัจจุบัน ให้เปลี่ยนความคิดว่า ดาวน์ไลน์เป็นผู้ที่ช่วยให้อัพไลน์มีรายได้ต่างหาก ต้องให้เกียรติดาวน์ไลน์ตลอดไป อย่าลืมตัว ส่วนอัพไลน์ของท่านก็มีบุญคุณที่ได้ชักชวนท่านเข้ามาสู่ธุรกิจคอยให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ต้องคิดเสมอว่าทั้งอัพไลน์และดาวน์ไลน์มีบุญคุณกับท่าน

          7. ต้องเป็นคนดี รู้จักละอบายมุข พยายามเป็นคนดีเพราะการทำงานธุรกิจเครือข่าย เป็นการทำงานเป็นทีม อบายมุขเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ อบายมุขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน การเป็นหนี้สินในหมู่สมาชิก คดโกงอัพไลน์ ดาวน์ไลน์ เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นต้นเหตุของปัญหาในการ สร้างทีม

สรุป ได้ว่า การบริหารตนเอง ก็คือ การบังคับใจตนเองให้ทำในสิ่งที่ดีงาม ให้สอดคล้องกับงาน ถ้าท่านต้องการทำให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่าย การบังคับใจตนเองไม่ยากใช่หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น